Кошик
Thumbnail Image 1

Із зірок я сплету намисто

А чи до­во­ди­лось Вам хоч раз в жит­ті плес­ти на­мис­то із зі­рок? За­нят­тя справ­ді за­хоп­ли­ве!
«Із зі­рок я спле­ту на­мис­то» – це пер­ша по­етич­на збір­ка ав­тор­ки, в яку увійш­ли і вір­ші «зі скри­ні», і «сві­жі» тво­ри.
Це кни­га світ­ла, доб­ра, від­вер­та і щи­ра. Кни­га, яка хо­че зі­грі­ти вас, обій­ня­ти і – на­віть вис­лу­ха­ти.

Жанри: Поезія

Добірки: До Всесвітнього дня поезії

  • ISBN ISBN 978-617-7595-25-9
  • Видавець БукРі
  • Мова ua
  • Рік випуску 2018

Відгуки про книгу

Будьте першим, хто залишить свій відгук!

Купити книгу

35 грн

41 грн

Доступно у форматах

epub
Після покупки книгу можна буде скачати в зручному форматі необмежену кількість раз.

Про автора

Олена Ковбасюк

Ма­лень­ка лю­ди­на з ве­ли­ким сер­цем. Ви­пуск­ни­ця Він­ниць­ко­го на­ці­о­наль­но­го тех­ніч­но­го уні­вер­си­те­ту. Улюб­ле­на ро­бо­та – будь-яка, пов’яза­на з людь­ми.

За­раз ос­нов­на про­фе­сія Оле­ни – ма­ма ма­лень­ко­го си­на.

Спос­те­реж­ли­ва мрій­ни­ця та оп­ти­міст, ві­рить у ди­ва і си­лу ду­мок. Вва­жає, що лю­ди са­мі со­бі ство­рю­ють рам­ки, і до­статньо ли­ше вий­ти за цю «ра­моч­ну» зо­ну ком­фор­ту, щоб по­ба­чи­ти жит­тя по-но­во­му, на­вчи­тись ці­ну­ва­ти йо­го і лю­би­ти.

Також у цій добірці

Раніше переглядали

Підпишись на новини

Отримуй інформацію про новинки

Вхід на сайт